Naturalna więź

Piękna historia o wspólnych zależnościach pomiędzy czlowiekiem, a zwierzętami. W ostatnim czasie wzrasta świadomość, że większość form życia istneije na Ziemi znacznie dłużej, i że możemy się od nich wiele nauczyć.