Rehabilitacja osób starszych 

Rehabilitacja osób starszych to jeden z najważniejszych czynników, który pozwala na powrót do zdrowia oraz podniesienie komfortu ich życia. Upływ czasu powoduje, że organizm nie regeneruje się już tak szybko jak wcześniej i jest bardziej podatny na kontuzje lub osłabnięcie mięśni, dlatego pomoc specjalisty jest często niezbędna. Zatrudniamy fizjoterapeutów, którzy specjalizują się w rehabilitacji osób starszych i mają doświadczenie w pracy geriatrycznej. Rehabilitacją usprawniającą osoby starsze zajmujemy się nieodpłatnie w ramach czasowych i stałych pobytów w naszym ośrodku opieki.

kobieta podczas rehabilitacji

 

Zajęcia ruchowe dla seniorów

Zajęcia ruchowe to nieodłączny element leczenia każdego seniora, który pozwoli na powrót do pełni zdrowia. Daje szczególnie duże efekty po operacjach lub w okresie rekonwalescencji. Nasi fizjoterapeuci podchodzą indywidualnie do każdego pacjenta, dobierając rodzaj aktywizacji do potrzeb jego organizmu. Zabiegi, które przeprowadzamy w naszym domu opieki w Halinowie pod Warszawą mają na celu aktywizację seniorów, którzy przez długi czas pozostawali w bezruchu, w związku z czym ich układ kostno-szkieletowy uległ uszkodzeniu. Dlatego też tworzymy specjalne programy aktywizujące m.in.:

  • siłę mięśni,
  • równowagę,
  • ruchomość stawów,
  • zręczność,
  • wytrzymałość fizyczną.

Nasi rehabilitanci zadbają o odpowiednią metodykę oraz pełne bezpieczeństwo osoby starszej.

 

Rehabilitacja pooperacyjna i powypadkowa

Upływ czasu i choroby nie są jedynymi powodami podjęcia rehabilitacji. W naszym domu opieki dla seniorów pomagamy w powrocie do zdrowia również osobom, które uległy wypadkom i kontuzjom, np. złamały rękę, skręciły kostkę lub doznały urazu podczas upadku. Ponadto zajmujemy się rehabilitacją po przebytych operacjach i zabiegach, gdzie ma ona szczególne znaczenie. Wszelkiego rodzaju choroby, pobyty w szpitalu czy operacje osób starszych, często skutkują ogólnym osłabieniem organizmu, zmniejszeniem zapasu sił witalnych i pogorszeniem samopoczucia. Dlatego podczas dziennego pobytu nad zdrowiem i właściwym przebiegiem procesu powrotu do zdrowia, czuwają nasi rehabilitanci, którzy mają doświadczenie w opiece nad osobami starszymi.

 

Zmiany w układzie ruchu zachodzące u osób starszych

Przyczyną niedoboru lub całkowitego braku ruchu u osób starszych jest ból, powstający w wyniku zmian zachodzących w układzie ruchu. Najczęstszym schorzeniem, które dotyka aż 60% ludzi po 60 roku życia, jest choroba zwyrodnieniowa dużych stawów kończyn. Może być ona spowodowana zaburzeniami metabolicznymi, otyłością lub dużymi przeciążeniami organizmu np. podczas ciężkiej pracy fizycznej, wykonywanej przez długi czas. Osoby starsze narażone są również na zmiany zniekształcająco-zwyrodnieniowe w obrębie stóp. Choroba ta dotyka najczęściej osoby po 75 roku życia. Jej główną przyczyną może być zbytnie obciążenie głów kości śródstopia. Podczas rehabilitacji warto wówczas zwrócić uwagę na budowę stopy i popracować nad jej sklepieniem, co przynosi ulgę w bólu.

Rehabilitacja w przypadku schorzeń zwyrodnieniowych układu ruchu stanowi doskonałe uzupełnienie podstawowego leczenia. Jej celem jest zmniejszenie odczuwanego przez podopiecznego bólu.

 

Dlaczego warto dbać o aktywność ruchową seniorów?

Dzięki zajęciom ruchowym nasi seniorzy, dbają o ogólną kondycję organizmu. Codzienna aktywność fizyczna pozwala m.in. na zmniejszenie dolegliwości bólowych np. układu kostnego, łagodzenie przebiegu niektórych chorób, a także na poprawę koncentracji, koordynacji ruchowej i sprawności umysłowej. Regularnie wykonywane ćwiczenia pozwalają również na zmniejszenie ryzyka wystąpienia ewentualnych urazów w przyszłości i konieczności hospitalizacji. W efekcie osoby starsze dłużej mogą pozostać samodzielne i funkcjonować bez pomocy innych, co daje im poczucie niezależności. Ponadto wspólne ćwiczenia to doskonały sposób na spędzanie czasu z innymi i zawieranie nowych znajomości.

 

Program do rehabilitacji afazji

Pacjenci naszego ośrodka mogą skorzystać z bezpłatnego programu rehabilitacji afazji, czyli utraty zdolności mowy. Afazja najczęściej dotyka osoby po przebytym udarze mózgu i zazwyczaj objawia się na dwa sposoby:

  • chory rozumie wypowiadane do niego słowa, ale nie umie przekazać ustnie własnych myśli,
  • pacjent nie rozumie słów, sam mówi dużo, ale niezrozumiale.

W obu przypadkach rehabilitacja jest nieodzownym elementem leczenia, a ćwiczenia fizyczne mogą znacząco poprawić aparat mowy. Zanik mowy wiąże się ze stopniem uszkodzenia komórek mózgowych, dlatego każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, a rehabilitacja powinna zacząć się od uważnej obserwacji chorego i próby nawiązania z nim kontaktu. Razem z rodziną i bliskimi cieszymy się z każdego małego kroku na drodze do sprawnej komunikacji.

Nieleczona afazja może mieć negatywne skutki. W momencie, gdy chory nie może porozumiewać się ze światem zewnętrznym, wyrażać swoich myśli i potrzeb, izoluje się. Często pojawiają się u chorych napady lękowe i towarzyszy im poczucie smutku. Niejednokrotnie stan ten prowadzi do rozwoju depresji oraz zaburzeń funkcjonowania społecznego.