Opieka wytchnieniowa

Realizujemy program Opieka wytchnieniowa w turnusach 10 i 14 dniowych, których koszt pokrywa zgodnie z miejscem zamieszkania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Jest to forma pomocy kierowana do opiekunów osób starszych dotkniętych różnym stopniem niepełnosprawności. Opieka wytchnieniowa polega na czasowym umieszczeniu osoby niepełnosprawnej w naszym ośrodku, aby opiekun mógł odpocząć, zająć się swoim zdrowiem lub wykonać inne, codzienne obowiązki.

W czasie pobytu nad zdrowiem, bezpieczeństwem i dobrym samopoczuciem podopiecznych czuwają specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w opiece nad osobami starszymi oraz osobami niepełnosprawnymi. Zapewniamy pomoc rehabilitantów, lekarzy, pielęgniarek oraz terapeutów zajęciowych. Dom Seniora „Promyk” zlokalizowany jest w Halinowie pod Warszawą.

kobieta z kubkiem

 

Jaki cel ma opieka wytchnieniowa?

Sprawowanie stałej opieki nad osobami starszymi, których niepełnosprawność znacznie wpływa na ograniczenie samodzielności, niekiedy jest uciążliwe dla opiekunów, co jest w zupełności normalne. Osoby niepełnosprawne potrzebują wsparcia na każdym etapie codziennego życia, przez co opiekunowie często muszą podporządkować swoje życie pod opiekę nad bliską im osobą. Rezygnują z życia towarzyskiego, zawodowego czy realizacji własnych aspiracji. Jest to dla nich wielkie obciążenie nie tylko fizyczne, ale również psychiczne.

Dzięki programowi opieka wytchnieniowa opiekunowie zyskują czas, który mogą poświęcić na wykonanie codziennych czynności czy chociażby na odpoczynek, którego często im brakuje. Jest to forma wsparcia, którego każdy opiekun potrzebuje. Celem opieki wytchnieniowej jest również pomoc w opiece nad osobą niepełnosprawną w momencie choroby opiekuna czy innych nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń.