Oblicza błękitnej planety

Powietrze, ląd i woda – to trzy podstawowe elementy, z których składa się nasza planeta. Autorzy serii przyglądają się każdemu z nich by pokazać, jak ściśle są powiązane i wzajemnie na siebie oddziałują, kształtując i niszcząc życie. Filmują zjawiska zachodzące w atmosferze, pod powierzchnią Ziemi, w morzach i oceanach, a także rośliny i zwierzęta, tworzące różne ekosystemy.

Byliśmy także w Rumuni, której to podziwialiśmy zabytki architektury oraz niesamowite krajobrazy.