Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Nasza Terapeutka – Pani Agatka wybrała się na wycieczkę. Nie była to jednak zwykła podróż, oto jak Ona sama mówi o pielgrzymce: „Jest takie miejsce na ziemi, które jest szczególne dla większości ludzi, a święte dla chrześcijan i muzułmanów. To Ziemia Święta. Mieliśmy dziś okazję,  poznać jej zalety i wady poprzez bezpośrednią relację uczestniczki pielgrzymki do tego kraju. Miejsce to charakteryzuje się dużą różnorodnością geograficzną, przyrodniczą i  kulturową. Turyści i pielgrzymi przybywają tu by poznać bliżej miejsca gdzie żył, zmarł i nauczał Jezus. Miejsc szczególnych jest dużo- Betlejem, Nazaret, Ain Karem, Kana Galilejska, Karmel, Góra Tabor, Kana, Jezioro Galilejskie, Jerycho, Jerozolima”.

Prezentacja zdjęć i relacja była obszerna, ale też bardzo ciekawa