Czy opieka w domu seniora jest całodobowa?

Domy opieki dla osób starszych to miejsca, które mają wesprzeć samego seniora oraz jego bliskich w codziennych obowiązkach związanych z jego zdrowiem, ale również zapewnić mu bezpieczną przestrzeń do spokojnego życia. Pracownicy takich placówek pomagają w ułożeniu harmonogramu dnia osoby starszej i pilnują realizowania kolejnych punktów z planu. Mowa tu o wszelkich zajęciach grupowych, posiłkach czy przyjmowaniu leków o odpowiednich porach.

Domy opieki dla osób starszych oferują nie tylko ciepłą atmosferę, ale również opiekę, która często jest niezbędna dla komfortu seniora. By móc rzetelnie wywiązywać się ze swoich obowiązków, pracownicy domów opieki dla seniora przed podjęciem pracy przechodzą szereg szkoleń. Jest to szczególnie ważne jeśli zajmują się całodobową opieką nad seniorem.

 

Całodobowa opieka nad seniorem jest możliwa

Całodobowa opieka nad osobą starsza oznacza w praktyce to, że w razie potrzeby pracownicy domu opieki są do dyspozycji mieszkańców. Dzięki wysokim kwalifikacjom wiedzą, jak zareagować nawet w trudnych sytuacjach. Pobyt stały w domu opieki seniora Promyk w Warszawie może opiewać również o opiekę całodobową. Wszyscy pracownicy z zaangażowaniem starają się umilić seniorom pobyt w domu opieki i podchodzą do swoich zadań z empatią i życzliwością. 

Opieka całodobowa w domu seniora daje osobie starszej poczucie bezpieczeństwa. Obecność kadry pielęgniarskiej, lekarskiej, rehabilitantów i rzeszy innych pracowników sprawia, że seniorzy nie muszą obawiać się o swoje zdrowie w razie nagłego wypadku nawet w nocy. Z kolei w ciągu dnia pracownicy starają się zapełnić seniorom czas tak, by płynął spokojnie, ale i ciekawie i produktywnie. To m.in. zajęcia rehabilitacyjne czy zajęcia grupowe, które zbliżają do siebie mieszkańców.

24 godziny ikona